search

Xerox WC 7825/35/45/55

 Xerox WC 7825/35/45/55

 Устройствата WC78xx имат следните предимства: • Висока производителност • Автоматизация на процесите на документооборота • Комплексна защита на информацията • Контрол и отчетност на разходите • Безопасност за околната среда • Нови енергоспестяващи технологии